ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > EUROKÓDEX

EUROKÓDEX

Máme pre teba 203 kníh
Zoradiť podľa
Katastrálny zákon - Komentár
Komentár k Zákonu o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Aktuálnosť... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
22,00 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Prvky európskej právnej kultúry 1. časť
Kniha prináša základný prehľad vývoja európskej právnej kultúry v období stredoveku a novoveku. Výklad jednotlivých inštitútov a historických udalostí je usporiadaný do prehľadných odsekov... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
9,20 €
UŠETRÍTE 20%
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Komentár
Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom, posielame ihneď
13,20 €
UŠETRÍTE 20%
Zákon o kybernetickej bezpečnosti - Komentár
Základným cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, v tejto súvislosti identifikovať príslušné povinnosti a zodpovednosti povinných osôb v zmysle Zákona, identifikovať... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
44,00 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Zákon o obecnom zriadení - komentár (2018)
Od 1. apríla 2018 je schválená novely zákona,č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
17,60 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Občiansky zákonník. Veľký komentár 2. zväzok
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
58,40 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Trestný poriadok. Veľký komentár. 2.aktualizované vydanie
Aktualizovaný komentár s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému poriadku, právny stav k 1. 1. 2016 Kolektív renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
56,00 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Základy stavebného práva
Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne určená študentom právnických fakúlt zameraná na zvládnutie vyučovacieho... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
11,68 €
UŠETRÍTE 20%
Médiá -amp; Právo
Rukoväť vybraných pojmov z masových médií a verejného práva v SR a ČR. „Rukověť v pojetí rukopisu Média a právo veřejné má několik sympatických vlastností. Jednak objasňují základní... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
20,79 €
UŠETRÍTE 10%
DOPRAVA ZADARMO
Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania
autor neuvedený| EUROKÓDEX | 2012
Vzťah lekár a pacient má byť vzťahom dôverným. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa však stáva v poslednej dobe čoraz viac komerčnejšie a ľudia sú ochotní si za kvalitu týchto služieb aj priplatiť... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
4,24 €
UŠETRÍTE 20%
Československé právne dejiny
Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
16,00 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Model optimálneho fungovania modernej štátnej správy
Účelom diela je poskytnúť komplexnú analýzu modelu optimálneho fungovania modernej štátnej správy, a to v kontexte princípov a pilierov jej fungovania. Z uvedenej analýzy vyplynuli určité problémy... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
7,92 €
UŠETRÍTE 20%
Medzinárodné právo verejné - osobitná časť
Ide o modernú učebnicu, ktorá je nevyhnutným študijným materiálom každej právnickej fakulty a základom právnického vzdelania v oblasti medzinárodného práva. Spracovaním problematiky a rozsahom... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
28,40 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Od karnevalovej ulice po virtuálny svet
Publikácia nie je polemikou o estetike populárneho a vysokého umenia, ale pátraním po tom, čo vlastne populárna kultúra reprezentuje v dnešnom svete uväznenom v totalite médií... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,00 €
UŠETRÍTE 20%
Praktické komentáre pre mestá a obce
autor neuvedený| EUROKÓDEX | 2015
Publikácia, z edičného radu vydavateľstva EUROKÓDEX - Praktické komentáre, ktorá vám môže pomôcť ľahšie sa zorientovať v spleti zákonov a paragrafov. Podľa právneho stavu k 1.1.2015 Vybrali... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
13,20 €
UŠETRÍTE 20%
Aktuálne otázky trestného zákonodarstva
autor neuvedený| EUROKÓDEX | 2012
Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám. Svojimi kolegami, priateľmi ale aj študentmi je profesor Čič uznávaný... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,40 €
UŠETRÍTE 20%
Slovník mezinárodních vztahu
Slovník mezinárodních vztahů je výkladovým slovníkem, který si klade za cíl vytvořit základní obsahové a metodické předpoklady pro další zkoumání této složité oblasti společenských... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
15,92 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Efektívne riadenie ľudských zdrojov
Slovami recenzentov: „Renomovaný autor PhDr. Milan Kubalák, CSc. svoju publikáciu zacielil na problematiku efektívnosti riadenia ľudských zdrojov. Vytýčenú tému poňal a priblížil užívateľovi... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
20,00 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Vplyv WTO na právny systém členských štátov WTO z pohľadu Číny
Medzinárodné normy, najmä ustanovenia dohôd prijatých v rámci WTO, či ich tvorcovia takto zamýšľali, alebo nie, majú tendenciu regulovať – a aj dokážu regulovať – čoraz viac činností ľudstva... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
26,40 €
UŠETRÍTE 20%
DOPRAVA ZADARMO
Podnikanie v nových ekonomických a sociálnych podmienkach
Spoločensky zodpovedné podnikanie (SZP, z angl. corporate social responsibility, CSR) sa stalo dôležitou súčasťou nielen obchodnej, ale aj všeobecnej rozvojovej stratégie (veľkých) firiem. Dokument... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,36 €
UŠETRÍTE 20%
 
1
2
3
4
5
...
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 15€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Zákaznícka linka: 0800 888 888