ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > Poradca

Poradca

Máme pre teba 553 kníh
Zoradiť podľa
Dane, účtovníctvo, odvody 7,8-2019
autor neuvedený| Poradca | 22.05.2019
Príplatky za prácu; Sociálna ekonomika a sociálne podniky: servisná poukážka; Finančný prenájom v ZDP; Otázky z praxe: finančný prenájom; Príplatky za prácu; Predaj za symbolickú cenu a vplyv... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,86 €
UŠETRÍTE 30%
Práce a mzdy 7,8-2019
autor neuvedený| Poradca | 22.05.2019
Živnosť, pozastavenie, obnovenie. Práca vo sviatok príplatky pre zamestnancov; Živnosť: pozastavenie a obnovenie; Spracovávanie životopisov; Inšpekcia práce; Čerpanie dovolenky; Absolventská... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
8,64 €
UŠETRÍTE 30%
Poradca 13,14-2019
autor neuvedený| Poradca | 23.05.2019
Zákon o odpadoch bol doposiaľ už 8 krát zmenený od jeho zavedenia v roku 2016. Nepriama zmena zákona o odpadoch cez zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb ustanovila trestný čin neoprávneného... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,72 €
UŠETRÍTE 30%
Kniha: 1000 riešení 6,7,8-2019
autor neuvedený| Poradca | 24.05.2019
ERP po novele, Správa daní - novela od roku 2019, Dodatočné a opravné priznanie k dani z príjmov, Dane v praxi, Zákonník práce a odvody, Dovolenka - nárok a čerpanie , Cestovné náhrady... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
4,83 €
UŠETRÍTE 30%
Aktualizácia II-3 2019
autor neuvedený| Poradca | 07.06.2019
Ústava SR; Zákon o cenách; Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
1,80 €
 
Aktualizácia III-2 2019
autor neuvedený| Poradca | 28.06.2019
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení; Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch; Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
3,15 €
UŠETRÍTE 30%
Aktualizácia III-3 2019
autor neuvedený| Poradca | 28.06.2019
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení; Opatrenie č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
1,92 €
 
Aktualizácia I-2 2019
autor neuvedený| Poradca | 28.06.2019
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch; Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov; Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
2,45 €
UŠETRÍTE 30%
Civilný sporový, Civilný mimosporový a Správny súdny poriadok
autor neuvedený| Poradca | 02.07.2019
Zmeny v Civilnom sporovom, Civilnom mimosporovom a Správnom súdnom poriadku doplnené o komentáre, judikáty a príklady z praxe. Účelom novely zákona je zabezpečiť odklad vykonateľnosti rozhodnutia... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
15,40 €
UŠETRÍTE 30%
Aktualizácia IV-1 2019
autor neuvedený| Poradca | 28.06.2019
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti; Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
2,40 €
 
Aktualizácia II-4 2019
autor neuvedený| Poradca | 28.06.2019
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník; Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok; Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); Vyhláška č. 655/2004 Z... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
2,87 €
UŠETRÍTE 30%
Aktualizácia VI-2 2019
autor neuvedený| Poradca | 18.07.2019
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
2,82 €
 
Aktualizácia II-5 2019
autor neuvedený| Poradca | 05.08.2019
Najnovšia Aktualizácia II/5 2019 prináša veľké zmeny v trestnom práve od 1. 8. 2019, ktoré sú dôležité nielen pre každého právnika, ale i policajta, sudcu či študenta vysokej školy. Novela Trestného... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
2,87 €
UŠETRÍTE 30%
Práce a Mzdy 9-2019
autor neuvedený| Poradca | 06.08.2019
Kedy v roku 2019 vznikne SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne? Ak v roku 2018 mala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti viac ako 12-násobok 50 % priemernej mesačnej... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
4,41 €
UŠETRÍTE 30%
Aktualizácia I-3 2019
autor neuvedený| Poradca | 12.08.2019
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice; Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch; Opatrenie č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
3,00 €
 
Aktualizácia III-5 2019
autor neuvedený| Poradca | 12.08.2019
Obsahom publikácie sú novely v zákone o sociálnych službách, v zákone o pedagogických zamestnancoch, životnom minime, o prídavku na dieťa, o pomoci v hmotnej núdzi, ale aj zmeny k zákonu o ochrane... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
2,45 €
UŠETRÍTE 30%
Aktualizácia III-4 2019
autor neuvedený| Poradca | 12.08.2019
Obsahom publikácie sú zmeny v zákone o sociálnom poistení, ktoré súvisia s prijatím zákona o výkone detencie. Zmena nastala aj pri podaní žiadosti o priznanie dávky v nezamestnanosti, ktorú možno... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
3,36 €
UŠETRÍTE 30%
1000 riešení 9-2019
autor neuvedený| Poradca | 12.08.2019
V tomto čísle mesačníka sa dočítate odpovede na otázky týkajúce sa riešenia súdnych sporov podľa všetkých právnych predpisov platných od 1. 7. 2016. Ide o odpovede na otázky: Na ktorý súd sa má podnikateľ... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
2,35 €
UŠETRÍTE 30%
Poradca 1-2 2020
autor neuvedený| Poradca | 12.08.2019
Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2021, sa zavádza ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení pri rešpektovaní zásad a princípov. Za akých podmienok... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
6,72 €
UŠETRÍTE 30%
Poradca 3-2020
autor neuvedený| Poradca | 06.09.2019
Systém e-kasa umožní podnikateľom prostredníctvom osobnej internetovej zóny podnikateľa zriadenej na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient a vytváranie... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
3,36 €
UŠETRÍTE 30%
 
...
3
4
5
6
7
...
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 15€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Zákaznícka linka: 0800 888 888