ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Máme pre teba 707 kníh
Zoradiť podľa
Doprava a elektronické podnikanie
Monografia sa komplexne zaoberá problematikou dopravy a elektronického podnikania, a to od histórie cez ich vývoj, technické predpoklady a východiská, bezpečnosť elektronických transakcií až po... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
7,57 €
UŠETRÍTE 15%
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých
Autorka sa zameriava na kriminalitu a delikvenciu mládeže a faktory ovplyvňujúce jej vznik, na trestnoprávnu zodpovednosť mladistvých, trestnú činnosť mladistvých a maloletých páchateľov páchanú... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
10,20 €
UŠETRÍTE 15%
Účtovníctvo a dane fyzických osôb
Publikácia poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie ich podnikateľského rizika, o zdaňovaní... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
10,97 €
UŠETRÍTE 15%
Znalectvo - praktikum
Predkladaná publikácia Znalectvo – praktikum je na slovenskom knižnom trhu prvotinou v oblasti aplikácie znaleckej teórie. Je rozdelená na sedem základných kapitol. Na začiatku každej z nich sú stručne... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
5,95 €
UŠETRÍTE 15%
Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni
Monografia spracúva aktuálnu problematiku manažmentu obecnej samosprávy na miestnej úrovni v SR, ktorej sa dosiaľ v odbornej literatúre nevenovala pozornosť. Je výsledkom niekoľkoročného štúdia... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
19,54 €
UŠETRÍTE 15%
Sprievodca miestnou samosprávou
Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
9,27 €
UŠETRÍTE 15%
Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve
Medicína je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá napreduje míľovými krokmi a púta pozornosť nielen zdravotníckych pracovníkov a prírodovedcov, ale aj právnikov venujúcim... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
11,90 €
UŠETRÍTE 15%
Správa a vymáhanie pohľadávok 2
Odborná publikácia „Správa a vymáhanie pohľadávok 2“ nadväzuje na mimoriadne úspešnú odbornú monografiu „Správa a vymáhanie pohľadávok“. Praktická časť každej kapitoly je obohatená... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
23,29 €
UŠETRÍTE 15%
Právomoc a rozhodné právo
Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
7,48 €
UŠETRÍTE 15%
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je základným právnym rámcom pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku. Je harmonizovaný najmä s rámcovou smernicou... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
19,30 €
UŠETRÍTE 15%
Základná škola
Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
8,08 €
UŠETRÍTE 15%
Praktikum z trestného práva hmotného
Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na to osvedčila tzv... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
12,62 €
UŠETRÍTE 15%
Praktické prípady z rímskeho práva
Po vypredaní tretieho vydania publikácie Praktické prípady z rímskeho práva pristúpilo vydavateľstvo Wolters Kluwer k vydaniu štvrtého, doplneného a prepracovaného vydania. Celkový počet prípadov... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
11,05 €
UŠETRÍTE 15%
Praktikum z trestného práva procesného
Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
14,03 €
UŠETRÍTE 15%
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
28,05 €
UŠETRÍTE 15%
Zmluvné umenie v obchodnom práve
Cieľom publikácie Zmluvné umenie v obchodnom práve je zrozumiteľným a jasným výkladom kľúčových pojmov obchodného práva priblížiť čitateľovi problematiku uzatvárania zmlúv a zabezpečovacích... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
15,30 €
UŠETRÍTE 15%
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Predkladaná publikácia prezentuje ucelený súbor poznatkov z oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), a to z hľadiska povinností zamestnávateľa a zamestnancov ako aj z hľadiska... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
20,06 €
UŠETRÍTE 15%
Nákladový controlling
Publikácia Nákladový controlling – prípadové štúdie je vynikajúcou učebnou pomôckou, vďaka ktorej si študenti môžu preveriť svoje teoretické poznatky z oblasti nákladového controllingu... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
10,12 €
UŠETRÍTE 15%
Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu
Finančný trh ako oblasť, ktorá stimuluje, resp. determinuje hospodársky rast, prosperitu a aj celkový vývoj a dynamiku podnikateľských či spoločenských aktivít, je neoddeliteľnou súčasťou... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
14,20 €
UŠETRÍTE 15%
Marketing - výklad pojmov
Slovenská terminológia marketingu je v súčasnosti natoľko heterogénna, že niektorí slovenskí jazykovedci neváhajú označiť ju za „esperanto“. Dielo autori spracovali na základe štúdia... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
17,77 €
UŠETRÍTE 15%
 
1
2
3
4
5
...
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 30€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Momenálne dostupný kontaktný formulár.