ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > Nakladatelství C.H.Beck-SK

Nakladatelství C.H.Beck-SK

Máme pre teba 135 kníh
Zoradiť podľa
Civilné právo procesné
Predkladaná publikácia predstavuje prvý diel komplexnej učebnice slovenského civilného procesu. Učebnica tematicky pokrýva dve časti, a to úvod do civilného procesu a sporové konanie. Učebnicu... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
47,12 €
UŠETRÍTE 4%
DOPRAVA ZADARMO
Zákonník práce. Komentár (3. vydanie)
kolektív autorov| Nakladatelství C.H.Beck-SK | 2022
Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof. Heleny Barancovej obsahuje komplexný a detailný pohľad na pracovnoprávnu... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
141,55 €
UŠETRÍTE 5%
DOPRAVA ZADARMO
Civilný sporový poriadok . Komentár (2. vydanie)
Druhé vydanie veľkého komentára C. H. Beck k Civilnému sporovému poriadku prináša aktualizovaný a rozšírený výklad ustanovení tohto základného procesného kódexu. Komentár obsahuje prehľadne... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
126,65 €
UŠETRÍTE 15%
DOPRAVA ZADARMO
Zákon o registri partnerov verejného sektora. Komentár
Komentár k zákonu o registri partnerov verejného sektora spracovaný odborníkmi na oblasť verejného obstarávania, ktorí sa dlhodobo aktívne venujú problematike registra partnerov verejného sektora... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
55,46 €
UŠETRÍTE 6%
DOPRAVA ZADARMO
Zastúpenie v súkromnom práve (2. vydanie)
kolektív autorov| Nakladatelství C.H.Beck-SK | 2021
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie predkladanej publikácie reflektuje vývoj právneho poriadku od prvého vydania knihy. Autorky reagujú nielen na zmenu právnej úpravy, ale aj na posun názorov... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
35,88 €
UŠETRÍTE 8%
Právo e-shopov
Predložená publikácia má za úlohu vytvoriť ucelený právny prehľad o fungovaní e-shopov a odhaľuje čitateľovi základné právne princípy obchodovania prostredníctvom e-shopu, prevádza ho... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledných pár kusov na externom sklade
27,55 €
UŠETRÍTE 5%
Potravinové právo
Publikácia je prvou svojho druhu na knižnom trhu nielen v Slovenskej, ale i v Českej republike. Autorský kolektív skúsených vysokoškolských pedagógov z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníkov... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
32,20 €
UŠETRÍTE 8%
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár (4. vydanie)
Publikácia ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách. Štvrté, aktualizované vydanie komentára je doplnené o nové súdne rozhodnutia a autori... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
71,10 €
UŠETRÍTE 10%
DOPRAVA ZADARMO
Správny poriadok. Komentár. (4. vydanie)
Štvrté, aktualizované vydanie komentára k Správnemu poriadku je významné nielen svojím doplneným, resp. prepracovaným obsahom, ale tiež zložením autorského kolektívu, pričom ide o uznávaných... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
83,12 €
UŠETRÍTE 7%
DOPRAVA ZADARMO
Ústava Slovenskej republiky. Komentár (2. vydanie)
Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledných pár kusov na externom sklade
112,32 €
UŠETRÍTE 13%
DOPRAVA ZADARMO
Občiansky zákonník I a II. zväzok. Komentár (2. vydanie)
Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
169,15 €
UŠETRÍTE 15%
DOPRAVA ZADARMO
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Predkladaná publikácia má za cieľ stať sa prvou ucelenou a samostatnou zbierkou judikatúry týkajúcej sa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom pozostáva z kompilácie... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
44,59 €
UŠETRÍTE 9%
Združenia a právo slobodne sa združovať
Téma ľudského združovania, niektorých jeho prejavov a právo slobodne sa združovať v spolkoch a združeniach má v sebe mnoho zákutí a otvára mnohé otázky. Táto publikácia sa usiluje niektoré priblížiť... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
24,30 €
UŠETRÍTE 10%
Zastúpenie v súkromnom práve
Zastúpenie je právny inštitút, ktorý vyžaduje abstraktné myslenie a zvládnutie náročných teoretických aj praktických právnych konštrukcií. Na rozdiel od iných inštitútov súkromného... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
37,05 €
UŠETRÍTE 5%
Ochrana pokojného stavu v Občianskom zákonníku
Publikácia predstavuje praktickú realizáciu správnych konaní v obciach a mestách v súvislosti s konkrétnym ustanovením Občianskeho zákonníka o ochrane proti zrejmému zásahu do pokojného stavu... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
23,00 €
UŠETRÍTE 8%
Zmluvy o prevode vlastníctva - 2. vydanie
Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
52,25 €
UŠETRÍTE 5%
DOPRAVA ZADARMO
Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Vedecká monografia prináša analýzu právnej úpravy odpočúvania ako zásahu do základných práv, najmä do práva na súkromie. Obsahuje výklad právnej úpravy odpočúvania s poukázaním na dôležité... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledných pár kusov na externom sklade
33,84 €
UŠETRÍTE 6%
Zákon o dobrovoľných dražbách. Komentár 2. vydanie
Rovnako ako predchádzajúce vydanie ponúka komentár komplexný a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Druhé vydanie komentára... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
64,86 €
UŠETRÍTE 6%
DOPRAVA ZADARMO
Občiansky súdny poriadok. Komentár - I.+ II. diel
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Komentár... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom na externom sklade
118,68 €
UŠETRÍTE 8%
DOPRAVA ZADARMO
Občianske súdne konanie. 2. vydanie
Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
40,50 €
UŠETRÍTE 10%
 
1
2
3
4
5
...
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 30€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Momenálne dostupný kontaktný formulár.