ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > Wolters Kluwer (Iura Edition)

Wolters Kluwer (Iura Edition)

Máme pre teba 508 kníh
Zoradiť podľa
Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) - komentár
Keďže školský zákon je účinný len od roku 2008, možno ho zaradiť medzi novšie zákony. Má 163 paragrafov a široký záber, ktorým pokrýva všetky oblasti výchovy a vzdelávania. Autormi komentára... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
38,92 €
UŠETRÍTE 8%
Správny súdny poriadok - komentár
Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony - Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahrádzajú desaťročia platný a často novelizovaný... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
38,25 €
UŠETRÍTE 15%
Penológia
Penológia ako jedna z vedných disciplín, objektom skúmania ktorej je trest, filozofické, etické, psychologické, pedagogické, medicínske aj technické súvislosti trestov a ochranných opatrení... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
11,48 €
UŠETRÍTE 15%
Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí - komentár
Komentár k Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, tzv. Newyorskému dohovoru, je prvou publikáciou svojho druhu - tak v Českej republike, ako aj v Slovenskej republike. Kniha podrobne... Čítať ďalej
Dostupnosť: Posledný kus na externom sklade
31,88 €
UŠETRÍTE 15%
Analýza rozhodovania
Autor tejto v slovenskej ekonomickej literatúre ojedinelej publikácie, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu, podáva základný prehľad o princípoch a metódach analýzy rozhodovania. Od úvodnej... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
5,69 €
UŠETRÍTE 15%
Analýza účtovnej závierky – cvičebnica
Publikácia rieši problematiku analýzy účtovnej závierky komplexne. Obsahovo nadväzuje na učebnicu ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006, a obsahuje... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
2,42 €
 
Aplikovaný marketing
Vstup Slovenska do Európskej únie a globalizačné procesy spôsobili zmeny jednak v ekonomike SR, jednak vo využívaní doterajších marketingových nástrojov v hospodárskej praxi podnikov. Vďaka týmto... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
3,74 €
UŠETRÍTE 15%
Controlling hotela a reštaurácie
Publikácia s témou výsostne aktuálnou pre podniky cestovného ruchu, ktoré sa potrebujú prezentovať ako konkurencieschopné, ekonomicky životaschopné subjekty tak na domácom, ako aj zahraničnom... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
13,26 €
UŠETRÍTE 15%
Daňové teórie a ich využitie v praxi
Autorský kolektív spracúva základné daňové teórie, ich opodstatnenie a využitie v praxi, ako aj najnovšie teoretické poznatky v tejto oblasti. Pozornosť venuje predovšetkým problematike efektívnosti... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
9,04 €
UŠETRÍTE 15%
Dejiny účtovníctva na Slovensku
Publikácia, zaujímavá obsahom i formou, si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa v stručnej podobe s históriou účtovníctva u nás, a to najmä od obdobia Rakúsko-Uhorska po súčasnosť. Práca je rozdelená... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
8,42 €
UŠETRÍTE 15%
Deriváty cenných papierov
Publikácia je venovaná základným aspektom finančných derivátov, ich oceňovanie a uplatneniu na kapitálových trhoch. Určená je pre učiteľov a študentov vysokých škôl so zameraním na finančníctvo... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
6,63 €
UŠETRÍTE 15%
Finančné inžinierstvo-učebnica
Originálne dielo, ktorého autori komplexne prezentujú problematiku finančného inžinierstva ako modernú vednú disciplínu. Jadrom publikácie je oceňovanie základných finančných derivátov... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
14,49 €
UŠETRÍTE 15%
Dlhodobý hmotný  majetok
Publikácia sa na vyše 30 praktických príkladoch zameriava na vymedzenie, oceňovanie, obstarávanie, odpisovanie, vyraďovanie a prenájom dlhodobého hmotného majetku. Pri riešení uvedenej problematiky... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
2,81 €
UŠETRÍTE 15%
Etické desatoro začínajúceho advokáta
Publikácia nie je komplexným a systematickým prehľadom problematiky profesijnej etiky, ktorý by sprevádzali vážne teoretické konštrukcie, podrobné analýzy a zdôvodnenia. Je jej aplikáciou na... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
5,53 €
UŠETRÍTE 15%
Finančné nástroje podľa IFRS/IAS
Publikácia detailne približuje problematiku účtovania a vykazovania finančných nástrojov podľa medzinárodných štandardov IFRS/IAS. Jej osnovu tvoria štandardy IAS 32, IAS 39 a IFRS 7. Na začiatku... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
6,45 €
UŠETRÍTE 15%
Investičné a hypotekárne bankovníctvo I.
Cieľom publikácie je podať komplexný pohľad na problematiku investičného bankovníctva v jej širokom chápaní. Investičné bankovníctvo sa špecializuje na rôzne činnosti súvisiace s operáciami... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
2,81 €
UŠETRÍTE 15%
Kniha: Jednoduché účtovníctvo - praktický sprievodca
Jednoduché účtovníctvo je orientované tak, aby poskytlo podklady na daňové účely - výpočet základu dane z príjmov fyzických osôb. Viesť účtovníctvo pre podnikateľa - živnostníka, ktorý... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
4,68 €
UŠETRÍTE 15%
Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Publikácia je prehľadne štrukturovaná a čitateľ tu nájde okrem iného aj judikáty týkajúce sa pomerne aktuálnych problémov vyporiadania obchodného podielu nadobudnutého jedným z manželov za... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
13,61 €
UŠETRÍTE 15%
Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva
Súbor obsahuje viac než 160 rozhodnutí súdov, pričom ide o publikované aj nepublikované rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj nižších súdov a pre slovenskú právnu prax relevantné... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
9,78 €
UŠETRÍTE 15%
Justiniánske inštitúcie - Corpus Iuris Civilis
Justiniánske právo, reprezentované Inštitúciami cisára Justiniána, ako posledný stupeň vývoja rímskeho práva, má k súčasnému súkromnému právu bližšie ako napríklad predchádzajúce... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
11,48 €
UŠETRÍTE 15%
 
1
2
3
4
5
...
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 30€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Momenálne dostupný kontaktný formulár.