ABC Knihy - skutočné online kníhkupectvo
 
0
KOŠÍK
0,00€
 
0
KOŠÍK
0,00€
HLAVNÉ MENU
Domov > Vysoká škola Danubius

Vysoká škola Danubius

Máme pre teba 113 kníh
Zoradiť podľa
Brána jazykov ľuďom otvorená
autor neuvedený| Vysoká škola Danubius | 12.10.2007
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Paríž, 6. jún 2007. Zborník obsahuje 31 príspevkov. Konferencia zorganizovaná učiteľmi slovenskej sekcie Katedry Strednej a Východnej... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom, posielame ihneď
6,17 €
UŠETRÍTE 19%
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ úplne vyčerpávajúco objasniť vzťah sociológie a štatistiky... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,70 €
 
Filozofické základy sociálnej práce
Skriptá sa skladajú z dvoch častí: zatiaľ čo prvá časť tematizuje filozofické základy sociálnej práce ako akademickej disciplíny so zreteľom na problematiku sociálneho poriadku, vzťah jedinca... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,90 €
 
Úlohy a funkcie práva v SR v súčasnej etape spoločenského vývoja
autor neuvedený| Vysoká škola Danubius | 22.10.2007
Zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 4.-5.októbra 2007 na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Zborník obsahuje 29 príspevkov
Dostupnosť: Vypredané
5,75 €
UŠETRÍTE 15%
Exklúzia a sociálna situácia na Slovensku
Zborník z konferencie. (2007) Je rozdelený do piatich kapitol 1. Teoreticko-metodologické aspekty exklúzie. 2. Nástroje na elimináciu a zmiernenie sociálneho vylúčenia. 3. Sociálna spravodlivosť... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
6,55 €
UŠETRÍTE 15%
Politika rodovej rovnosti: Úvod do teórie politiky rodovej rovnosti
Publikácia venovaná problematike rodovej politiky, teda problematike, ktorá v našich podmienkach nie je systematicky rozpracovaná. Autorka rozoberá teoretické východiská, na ktorých je politika... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
6,90 €
UŠETRÍTE 15%
Sociálne partnerstvo: Inštitúcia, stratégia, vízia
Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia – COPART a ako učebný text pre kurzy Sociálny štát, Modely sociálneho... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
4,89 €
UŠETRÍTE 15%
Ďalšie vzdelávanie ako výzvy vedomostnej spoločnosti
autor neuvedený| Vysoká škola Danubius | 11.02.2009
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo, apríl 2007
Dostupnosť: Vypredané
2,87 €
UŠETRÍTE 15%
Chudoba, prostitúcia, drogy a samovraždy – príčinné súvislosti
Publikácia sa zaoberá vybranými sociálno-patologickými javmi, ktoré charakterizuje vo vzájomných príčinných súvislostiach. Najväčší priestor autor venuje problematike chudoby, pretože... Čítať ďalej
Dostupnosť: Skladom, posielame ihneď
6,18 €
UŠETRÍTE 29%
Medzinárodné vymáhanie daňových pohľadávok
Táto publikácia je výsledkom práce kolektívu vysokoškolských pedagógov a odborníkov z praxe. Komplexný prístup k riešenej problematike dopĺňa vysoká aktuálnosť problematiky z hľadiska európskeho... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
8,92 €
UŠETRÍTE 15%
Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike.
Publikácia priamo reaguje na rozvíjajúce sa časti slovenského právneho poriadku a to daňové právne normy. „Daňové právo“ svojim funkčným mechanizmom regulatívne a sankčne zasahuje najmä... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,70 €
 
Celoživotné vzdelávanie Trnavska
autor neuvedený| Vysoká škola Danubius | 14.07.2009
Zborník z medzinárodnej konferencie Sládkovičovo, november 2007. Na konferencie vystúpilo 18 prispievateľov, ktorý sa venovali témam ako Vysoká škola ako facilitátor rozvoja spoločnosti, jazyková... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
7,19 €
UŠETRÍTE 15%
Trestné právo I. - Hmotné všeobecná časť
Publikácia v prvej kapitole popisuje základné pojmy, funkcie a vývoj trestného práva v Československu. V ďalších sa venuje trestnému činu, jeho skutkovej podstate, vysvetľuje pojmy subjekt a objekt... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
2,89 €
UŠETRÍTE 15%
Kriminológia - všeobecná časť
Učebný text sa zaoberá kriminológiou ako takou, opisuje základy a zameranie kriminologických výskumov, vplyv prostredia na zločinnosť, príčinnosti, prognózovanie a prevenciu zločinnosti, osobnosť... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,70 €
 
Kriminológia - osobitná časť
Učebný text sa zaoberá majetkovou kriminalitou, hospodárskou kriminalitou, násilnou kriminalitou, mravnostnou kriminalitou, organizovanou kriminalitou, kriminalitou mladistvých, recidívou kriminality... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,70 €
 
Penológia
Učebný text prináša poznatky o väzenstve, charakterizuje rôzne druhy výkonu trestu, predstavuje orgány zabezpečujúce výkon trestov a ochranných opatrení a podrobne rozpisuje postpenitenciárnu... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,70 €
 
Moderné trendy v cudzojazyčnom vzdelávaní
Publikácia je rozdelená do troch častí. V prvej popisuje autorka históriu, prechod od učebníc k digitálnym prezentáciám. V druhej časti rozsiahlejšie popisuje charakteristiku multimediálneho... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
11,51 €
UŠETRÍTE 15%
Vybrané otázky odvetvových verejných ekonomík a financií
Tento prístup predstavuje pre autorov teoretické chápanie aj metodologický či metodický postup pri analýzach procesov spätých s formovaním a realizáciou verejných služieb konkrétnych odvetvových... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,70 €
 
Práca na hodinách anglického jazyka: Glotodidaktické aspekty
Autor tejto publikácie vychádza z vlastného výskumu, prieskumov a praxe. Autor rozpracoval problematiku práce s textom, prácu s učebným materiálom na úrovni slova, vety a textu a prácu s odborným textom... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
1,70 €
 
Komunikačné stratégie v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov
Proces komunikácie je v predkladanej publikácii pertraktovaný nielen z pohľadu didaktického, ale tiež lingvistického, pragmatického, psycholingvistického a interkultúrneho... autorka prezentuje... Čítať ďalej
Dostupnosť: Vypredané
12,95 €
UŠETRÍTE 15%
 
1
2
3
4
5
...
 
Doprava ZADARMO
Pre objednávky nad 30€
S nami vždy ušetríte
Najlepšie ceny nájdete u nás
Najširšia ponuka
Viac ako 200.000 kníh
Rýchla podpora
Momenálne dostupný kontaktný formulár.